اصناف و فروشگاهی

4-ما در آکاف برای طراحی نسخه فروشگاهی، تعدادی از فروشگاه های اصناف مختلف را نیاز سنجی کرده و مطابق نیازهای عمومی ایشان نرم افزاری کارآمد و ساده طراحی کرده ایم. همه چیز همانطور که انتظار دارید در دسترس شماست. اگر یک فروشگاه معمولی در سطح شهر دارید، نسخه فروشگاهی آکاف همان چیزی است که شما احتیاج دارید*

5-اگر این نسخه را برای خود انتخاب کرده اید، حتما قبل از خرید از کارشناسان آکاف مشاوره بگیرید؛ نگاهی هم به امکانات نسخه بازرگانی بیاندازید، شاید بعضی نیازهایتان را از یاد برده باشید*

خرید و فروش

ورود به انبار و خروج از انبار صدور فاکتور ساده خرید
جستجوی پیشرفته در فاکتورها ، فیش صندوق و حواله ها صدور فاکتور ساده فروش
اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا برگشت از فروش
ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها برگشت از خرید
تنظیم هشدار سررسید تاریخ تسویه فاکتورها صدور پیش فاکتور خرید
گروه بندی فاکتور براساس تسویه شده ، تسویه نشده و … صدور پیش فاکتور فروش
فاکتور انتقال بین انبارها

کالا و انبار

معرفی واحد اصلی و فرعی برای هر کالا محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش LIFO,FIFO,میانگین و …
ثبت دو لیست قیمت برای هر کالا معرفی 5 انبار
اعمال تخفیف لیست و اختصاص نامحدود گروه به هر کالا گزارش تفکیکی کوجودی کالاها
گزارش از کلیه اطلاعات کالاها تعیین حداقل حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا
گزارش ریز گردش کالاها معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر
گزارش جمع گردش کالاها انبار گردانی
کاردکس کالاها

کاربران

معرفی کاربر به صورت نامحدود
اختصاص سطح دسترسی به کاربران
کنترل کاربران فعال

حسابداری

گزارشات کنترلی از کلیه اسناد تعریف و تغییر گروه حسابهای کل و معین
گزارشات از دفاتر روزنامه کل، معین و تفضیلی صدور نمایش و تغییر سند دستی
تراز دفتر کل و معین گزارش سندهای اتوماتیک
صورت های مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه کنترل و مرتب کردن و ادغام اسناد
ثبت روزنامه

بانک و چک

ثبت عملیات بانکی ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کارت خوان،حواله بانک و کارت به کارت
معرفی نا محدود بانک امکان اتصال به PC POS های بانک پاسارگاد
معرفی 3 صندوق معرفی دسته چک های شخصی
فیش واگذاری چک ها به بانک هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول
فیش وصولی چکها نزد بانک محاسبه راس چک به صورت اتوماتیک و دستی
گزارشات از اسناد دریافتنی و پرداختنی وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول
ثبت برگشت و عودت چک

اشخاص

معرفی اشخاص و اختصاص نامحدود گروه به هر شخص
گرفتن صورتحساب هر یک از اشخاص
گرفتن مانده حساب از گروه های اشخاص
تخصیص اعتبار برای هر شخص

 


طراحی و سئو بهینه سازی :: PartiaGroup